برنج طارم محلی درجه یک ۱۰ کیلویی دیدگاه

برنج طارم ۱۰ کیلویی دیدگاه

از پرکشت ترین ارقام طارم است که بیشتر از سایرین قد می کشد و بیشترین افزایش حجم را دارد.

رنگ دانه های این برنج کرم است،

طول خام دانه ۷٫۱ میلی متر بوده که پس از پخت به ۱۴٫۴ میلی متر می رسد.

نسبت به گونه های دیگر طارم کشیده تر و دانه درشت تر است و عطر متوسطی دارد.

این برنج هم در منطق طارم استان زنجان کشت می شود.

علاوه بر زنجان، شهر فریدونکار استان مازندران نیز شالیزارهای بسیاری برای برنج طارم محلی دارد.

اگر به دنبال برنج طارم درجه یک هستید حتما این برنج را امتحان کنید.